Zájezd SDH Paseky 24. a 25. září 2010

25.10.2010 10:58

 Zájezd 2010

  

Tak jako již několik let, tak i letos se naši členové a členky se svými rodinnými příslušníky vydali na zájezd po naší republice. Byl dvoudenní a směřován na severní Moravu a východní Čechy.

Protože první zastávka byla v soukromé sklárně Jakub ve Vrbně pod Pradědem a nechtěli jsme celé dopoledne ztratit pobytem v autobuse, vyrazili jsme již o půl páté. Takže na místě jsme byli již v 8 hodin. Po naučné prohlídce s odborným a názorným výkladem a s koupenými výrobky jsme

zamířili na hrad Sovinec, který je nejrozsáhlejším hradním komplexem v okrese Bruntál na skalnatém výběžku v horském údolí Nízkého Jeseníku. Z hradu směřovala trasa do Svitav, kde jsme po rozchodu s dobrým obědem absolvovali prohlídku městského muzea, kde je stálá expozice

prací techniky od valchy až po první automatickou pračku. Po prohlídce muzea jsme zamířili k sečské přehradě, kde jsme měli domluveno ubytování v penzionu Hájenka. Tam se nás vřele ujala majitelka, předala nám klíče od nádherných pokojů a po výborné večeři

nám připravili diskotéku, takže se zábava protáhla až do ranních hodin. Ráno jsme se rozloučili a zamířili do Jaroměře, kde jsme po obědě zhlédly pevnost Josefov, která se začala stavit v roce 1870. Z Jaroměři jsme již natočili směr naší trasy k domovu. Po cestě jsme se zastavili v Černé věži v Drahanovicích, která je pozůstatkem gotické tvrze ze 13. až 14. století a je ojedinělou památkou stavební činnosti nižší šlechty na střední Moravě. A poslední kulturní zastávka byla v zahradní železnici ve Střížově u pana Váni, který postavil kolejiště s vláčky do skalky. Všem se to tak líbilo, že se zdálo, že odtud ani neodjedeme. No nakonec jsme ale odjeli,ale protože bylo ještě málo hodin, tak jsme se ještě zastavili v restauraci v Holešově. Po večeřijsme už zájezd opravdu zakončili.

Je taky potřeba poděkovat firmě Housacar za poskytnutí autobusu i s trpělivým a ochotným řidičem.

 

 Zdenek Časta

Zpět

 

Počet návštěv