Výroční valná hromada

16.01.2013 17:19

 

Konec roku je čas i u dobrovolných hasičů na hodnocení. K tomu je určena „Výroční valná hromada“. Ta se konala 8. prosince 2012 v místní zbrojnici za účasti 46 členů a 11 hostů. Za hosty zde byl p. Bláha, člen Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů, p. Rábek ze Zastupitelstva Zlína, patron našeho hasičského vozidla, p. Žitný, velitel okrsku a zástupci sborů z Jaroslavic, Klečůvky, Lípy a Želechovic. Přítomní byli seznámeni s tím, co se letos udělalo, neudělalo a mělo udělat. Taky, jak jsme hospodařili s majetkem a financemi. Byla provedena volba nových členů výboru a to: 
-na místo odstupujícího starosty  luďka Vajdáka byl zvolen Martin paták
-na místo odstupujícího místostarosty Zdeňka Časty zvolen Vojtěch polášek
-Velitel Josef Sedlář bude nahrazen petrem Hanzlíkem
-hospodář Rostislav Hanzlík pavlem Malaníkem.
Děkujeme končícím funkcionářům za vykonanou práci a novým přejeme, aby se jim ve funcích dařilo a všichni jim pomáhali a podporovali je.
 

Zpět

 

Počet návštěv