Výroční valná hromada SDH Paseky

16.12.2014 11:07

V pátek 28.11. 2014 se konala výroční valná hromada našeho sboru při níž bylo oceněno 16 členů.

 

Čestné uznání SDH:          
Malaník Pavel člen družstva mužů „B“, hospodář sboru  
Jaška Svatopluk pomáhá organizovat naše akce a zúčastňuje se jich  
Polášek David člen soutěžního družstva „A“    
Kovář Jan   člen soutěžního družstva „A“    
Kučera Jakub člen soutěžního družstva „A“    
Malaník Tomáš člen soutěžního družstva „A“    
Vajdák Martin člen soutěžního družstva „A“    
Rakušan Martin člen soutěžního družstva „A“    

 

Čestné uznání OSH:          
Hanzlík Rostislav Byl dlouhá léta členem výboru SDH, byl i v době, kdy to  
    po revoluci 1989 s naším sborem vypadalo špatně. Byl  
    jeden z členů, kteří se zasloužili o to, že náš sbor znovu
    začal fungovat a od té doby byl hospodářem až do roku
    2013. I v dnešní době je ochoten pomoci při povodních,  
    požárech a námětových cvičení.    
Vávra Tomáš Z mládežnického kolektivu přešel postupně až do družstva
    mužů, kde podává dobré výkony. Ve výboru SDH zastává
    funkci strojníka, od roku 2009 si přibral na starosti družstvo
    žen, které vedl 4 roky a v posledních letech je správcem
    budovy požární zbrojnice. Svou práci plní svědomitě, dá
    se na něho spolehnout.      
Vávra Karel ml. Od 15 let prošel kategoriemi žáci, dorostenci i muži, kde
    byl členem soutěžního družstva do 45 let. Mimo to dělal 
    dlouhá léta velitele sboru. V dnešní době je již několik  
    let členem KRR ve sboru. Svou práci plnil celou dobu  
    zodpovědně.        
Časta Zdeněk Ve sboru působí od roku 1982. Celou dobu se aktivně  
    zapojoval při cvičeních a chodu SDH. Od roku 1993 si  
    prošel funkcí starosty, místostarosty a dnes zastává post
    jednatele. Pracoval i v Okresní radě mládeže, byl dlouhá
    léta vedoucím mládeže a také rozhodčím pro mládež.  
    Dnes stále aktivní ve funkci.      

 

medajle Za příkladnou práci:        
Pospíšilová Ludmila Dlouhá léta se aktivně podílela na tom, aby družstvo žen
    našeho sboru důstojně reprezentovalo jak na okrskových,
    tak na okresních soutěžích. Ve sboru se aktivně zapojovala
    do činností kulturních, brigádnických dokud ji to dovolil čaš
    a zdraví. Ještě i v dnešní době se zajímá, co se ve sboru
    děje, jak se našim družstvům daří.    
Častová Zdenka Dlouhá léta se aktivně podílela na tom, aby družstvo žen
nebyla udělena našeho sboru důstojně reprezentovalo jak na okrskových,
Zemřela 26.10.2014 tak na okresních soutěžích. Ještě, když jí bylo 45 let, byla
    v družstvu žen s děvčaty, které by mohly být její dcery.  
    Byla členkou Komise žen v okresním výboru v Gottwaldově.
    Ve sboru se aktivně zapojovala do činností kulturních,  
    brigádnických dokud jí to dovolil čas a zdraví.  

 

medajle Za zásluhy:          
Vávrová Anna Je to jedna z prvních členek našeho sboru. Aktivně se  
    zúčastňovala soutěží a později se vždy podílela na úspěšném
    organizování soutěží, kulturních akcí a taky brigádnických
    činností. Ještě i nyní, když jí to zdraví dovolí, příjde podpořit
    naše soutěžní družstvo a zajímá se o to, jak náš sbor  
    funguje.        

 

Čestné uznání KSH:            
Polášek František Je jeden z prvních členů, kteří vstoupili v roce 1955 do vznikajícího
    sboru na želechovických pasekách a nejstarší žijící člen. Více  
    jak 20 let dělal starostu sboru. Podílel se na všech akcích,  
    které se tu dělaly, ať to byla stavba požárního domu, výstavba  
    letního areálu, organizování brigád na výstavbě prodejny, atd.  
    Snažil se o to, aby se soutěží zúčastňovalo co nejvíce družstev  
    ( v jednu dobu jsme měli družstva v 5-ti kategoriích)    
    Téměř celý život pracoval na Okresní výboru požární ochrany.  
Vávra Karel st. Dlouhou řadu let vykonával funkci jednatele sboru. Podílel se  na  
    práci v okrsku jako rozhodčí. Za svoji činnost byl vyznamenán  
    medajlí „Za zásluhy“.Dále má zásluhy na práci při stavbě požární  
    zbrojnice na Pasekách. Medajle „Sv.Floriána“ mu byla udělena  
    až v pozdější době, kdy zastával funkci správce budovy. Po celou
    dobu byl členem výboru SDH. U příležitosti 80.narozenin mu byla 
    v roce 2010 udělena medajle „Za mimořádné zásluhy“. Stále se  
    zajímá, jak jeho nástupci pokračují v činnosti našeho sboru.  

 

Zpět

 

Počet návštěv