Výroční Valná hromada 2015

21.11.2015 13:46

Blížícím se koncem roku je naší povinnosti zhodnotit letošní rok práce paseckého sboru – a že toho bylo spousta. Naši členové se opět podíleli na zastřešování kulturních akcí, brigádnických akcích a účasti na soutěžích. Po kulturní stránce jsme se opět podíleli na tradiční zabíjačce, maškarním plesu, karnevalu, stavění a kácení máje, rozsvicování stromečku a jiných. Do brigádnických akcí bych zařadil především přípravu soutěží, likvidace staré klubovny a přípravy na novou nebo  podzimní čištění lesního porostu. V rámci soutěží jsme letos odvedli velmi slušné výkony. Pravidelně se účastníme Grand prix našeho okrsku, které jsme potřetí v řadě absolutně vyhráli. Dále jsme nechyběli například na okresní soutěži, soutěži v Ludkovicích či netradičním závodě v Radíkově u Olomouce. Co nás ovšem nejvíce těší je kompletní výstavba areálu Výletiště. Na jaře 2016 by se měla konečně začít stavit nová klubovna a to především díky zafinancování obcí Želechovice a několika aktivním členům, kteří se podíleli na jejím vyřízení. Tímto jim patří velké díky! Náš sbor je nedílnou součástí Želechovických Pasek již 60. let a svým působením se snaží o zachování či vytváření nové kultury pro místní obyvatele. Jsme velmi potěšeni, že v seznamu členů čítající 80 lidí najdeme skoro všechny generace a doufáme, že jich bude stále přibývat.  Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na chodu sboru a jménem SDH Paseky a popřál hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2016!

 

Petr Hanzlík

Zpět

 

Počet návštěv

www.sdhpaseky.cz