Výroční schůze aneb shrnutí činnosti roku 2016

06.12.2016 22:22

Nástává konec roku a s ním také zhodnocení našeho působení, jakožto dobrovolných hasičů.

Letošní rok byl opravdu bohatý co do kultruních akcí, tak také do brigádnických prací. Nějvětší brigádnickou akcí bylo čištění lesa a úpravy na dokončení klubovny a okolního terénu. Také se mnoho práce odvedlo při pořádání pohárové soutěže, jelikož probíhala na “rozestavěné ploše“.

Mezi kulturní akce by se dala zařadit zabíjačka, maškarní ples, karneval pořádání soutěže, cyklistický výlet či chata ve Velkých Karlovicích. Také se družstvo mužů zúčastnilo všech soutěží poháru GP, kde obsadili již po čtvrté za sebou první příčku a vybraných soutěží, jako např. Netradiční soutěž v Radíkově, kde se provádí požární útok až po překonání rybníka na raftu. Avšak největší událostí byla oslava 60. let založení SDH Paseky s náseldným otevřením nové klubovny, za což patří dík především obci Želechovice nad Dřevnicí, která akci zastřešovala a několika členům za dohled nad samotnou stavbou. Proběhl také další ročník Gulášfestu pod taktovkou Marka Koblihy a nelze opomenout také rozsvěcování stromečku, kterou každoročně zajišťuje Jitka Chytilová a další “cérky“. Jedna z nejnovějších událostí je opětovné založení družstva mladých hasičů. Díky velké obětavosti Roberta Chmely a Karolíny Vávrové jsme přijali více jak 12 nových členů od 6 – 12 let a doufáme, že jim vydrží energie a chuť vést tento časově náročný koníček. Hodnocení roku 2016 bylo nejen z našeho pohledu, ale také pohledů hostů, kteří se účastnili naší schůze, velmi pozitivní. Velké díky patří především členům, nečlenům, přátelům sboru, sponzorům, rodičům či prarodičům, co se podílejí na chodu SDH, ať už brigádnickou prací, organizací akcí, finančí výpomocí nebo třeba jen povzbuzováním. Na konec bych Vám všem jménem sboru popřál krásné prožití vánočních svátků a v roce 2017 především zdraví a spokojenost po všech stránkách! Roku 2016 třikrát ZDAR!!!

 

Petr Hanzlík

Zpět

 

Počet návštěv