Souhrn výroční schůze 2018

25.11.2018 09:49

V pátek 23.11. 2018 měl náš sbor Výroční valnou hromadu, na které jsme hodnotili, co se nám podařilo a co nepodařilo splnit z toho, co jsme si před rokem naplánovali.

Zúčastnilo se 51 členů z celkových 79 a 13 hostů.                     
hosté:                    
Vlastimil Nevařil, místostarosta OSH Zlín, vedoucí OORM Zlín                    
Luděk Cholasta, vedoucí ORR Zlín, velitel 8.okrsku                    
Josef Jakuba, vedoucí ORP Zlín                    
Michal Špendlík, starosta OÚ Želechovice                    
Miroslav Rafaja,Karel Paták, SDH Klečůvka                     
Stanislav Liška, Tomáš Úšela, SDH Lužkovice                    
Ivana Hrazdírová, Kateřina Kuhrová, SDH Želechovice                    
Jiří Dlabaja, SDH Jaroslavice                    
František Rábek                    

Členové výboru zhodnotili ve svých zprávách činnost našeho sboru.                    
Starosta Martin Paták - zprávu o činnosti za rok 2018                    
Jednatel Zdeněk Časta - zprávu o hospodaření                    
Zprávu kontrolní a revizní rady zesměšnil její člen, Karel Červenka,který ji dostal napsanou,                    
ale řekl jenom „všechno je v pořádku“. Je to znehodnocení práce druhých členů revize.                    
Po informacích, co jsme všechno udělali, nám naši mladí hasiči předvedli kulturní                    
vložku s přednesem básní v čele s Nikolou Machalovou, Sofií Chmelovou a Zuzkou                    
Zichovou.                    

Pak následovalo ocenění členů:                  
Zdeněk Časta obdržel medaili „Zlatý Florián“                    
Karolína Vávrová „Čestné uznání Okresního sdružení“                    
Robert Chmela „Čestné uznání Okresního sdružení“                    
Tomáš Vávra medaili „Za věrnost“ 30 let                    

Plán činnosti na rok 2019 přednesl Martin Paták a byl schválen všemi přítomnými.                    
Asi se nám toho podařilo hodně, jak v oblasti soutěží, kde jsme vyhráli okrskovou                    
soutěž i celkové pořadí Grand-prix, mladí hasiči mají lepší výsledky, tak i při kulturních                     
akcích a brigádách, protože v diskusi nás zástupci okolních sborů z našeho okrsku a taky starosta obce chválili.

Zapsal: Zdeněk Časta                 

Zpět

 

Počet návštěv