Oslavy 55. výročí Sboru na Pasekách

20.07.2010 19:11

Oslavy 55. výročí založení SDH Želechovice - Paseky

 

V sobotu 19.7.2010 náš sbor dobrovolných hasičů připravil oslavy 55. výročí založení SDH na Pasekách. I přes úmorné vedro s tropickými teplotami se na výletišti sešlo kolem osmdesáti hasičů, pasekářů a hostů.

Akce byla ve 14.30 hod zahájena starostou SDH Luďkem Vajdákem, který přivítal hosty :

1. místopředsedkyni Senátu Parlamentu ČR paní Alenu Gajdůškovou, náměstkyni OSH paní Andreu Katauerovou, člena výkonného výboru OSH pana Michala Staňka, SDH Lípa, Klečůvka a Želechovice, a tím začala oficiální část oslav. Následoval projev pana Františka Poláška, ve kterém bylo vzpomenuto na počátky SDH na Pasekách, na zakládající členy a vůbec velmi podrobně shrnuta historie našeho sboru.

 

Najednou se v dálce na přilehlém hřišti objevila postavička, která do rytmu hudby předvedla ohňový tanec a tím zahájila ukázku mladých hasičů. Za velkého jásotu přihlížejícího publika náš plamínek, kterého bravurně sehrál Drahoš Kučera, zapálil 4 připravené domečky.   Rozezněla se siréna a po malé chvilce přijela 4 zásahová družstva a každé si vzalo na starost uhašení svého domečku – Pasekáři Rumovku, Želechovští hasiči Střelnici, Lípa si uhasila svou Sokolovnu a družstvo mladých hasičů z Klečůvky zachránilo rychlým zásahem Archiv Klečůvka. Za přípravu domečků patří dík Josefovi Sedlářovi a Petrovi Krajčovi. ( Nutno podotknout, že „plamínka“ se voda bohužel ani nedotkla, takže pobíhal po hřišti dál a dělal na mladé hasiče dlouhý nos.)

 

V 16.00 hod. byl vyhlášen nástup družstev a poděkování všem za účast a pomoc při chystání akce. Dík patřil také okolním sborům za zapůjčení hasičské techniky, a to SDH Provodov, který zapůjčil ruční stříkačku taženou koněm z roku 1891, dále zde bylo hasičské auto Chevrolet od SDH Prštné, Škoda z Ratiboře a pozvání přijali i hasiči z útvaru a vystaveno bylo rovněž staré vzidlo našeho sboru Tatra 805, kterou zapůjčil náš člen Karel Červenka. Na pódiu byla vystavena dvě tabla – oficiální tablo členů SDH Želechovice – Paseky, které vzniklo jen díky intenzivní práce Zdeňka Časty, a tablo se členy mladých hasičů vytvořené Markétou Krajčovou st. a Petrem Krajčou ml. Dále zde byly k nahlédnutí kroniky našeho sboru – kronika mladých hasičů, o které se nyní stará Karolína Vávrová a kronika SDH Želechovice Paseky, které má na starosti Jitka Chytilová st.

 

Po krátké zdravici zástupce SDH Ratiboř pana Lukáše, který ocenil především práci s mladými hasiči, se přistoupilo k předávání ocenění, medailí i upomínkových plaket.

Čestné uznání „OSH“, které předávala p. Katauerová, p. Staněk a p. Gajdůšková, obdrželi: Dolina Miroslav, Paták Martin, Ventrča Tomáš, Malaník Petr, Hanzlík Petr, Sedlář Josef. Krajča Petr a Vajdák Luděk.

Dále byly předány medaile „Za zásluhy“ – Kunor Josef, Hanzlík Rostislav, Vávra Tomáš, Vávra Karel ml. a Vávra Karel st., který dostal medaili „Za mimořádné zásluhy“.

  

Plakety, které budou připomínat 55. výročí SDH, obdrželi: Vávrová Anna, Vávra Karel st., Kužela Jaroslav, Kunor Josef, Polášek František, Polášková Ludmila, zástupci SDH Lípa, Klečůvka, Ratiboř a Prštné, dále zástupci OSH a paní Alena Gajdůšková. Ostatním hostům a členům SDH, kteří se nemohli z různých důvodů oslav zúčastnit, budou plakety předány dodatečně.  

 

Následoval krátký projev p. Katauerové, která poděkovala všem dobrovolným hasičům a ocenila jejich práci pro sbor a věnování velké části volného času této činnosti, a projev p. Gajdůškové, ve kterém připomněla pomoc našeho sboru nejen při nedávných záplavách.

 

Těmito projevy byla oficiální část oslav ukončena a následovala volná zábava. K tanci i poslechu hrála skupina Orient, a i když počasí trošku pohrozilo blesky a deštěm, zábava se protáhla až do brzkých ranních hodin.

 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na nás přišli podívat a oslavit společně s námi toto naše poměrně "mladé výročí" a i těm, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na přípravě a zajištění průběhu oslav . Děkujeme.

zapsala :Pavla Hanzlíková

 

Fotografie zde :Oslavy 55. výročí SDH Paseky 

Zpět

 

Počet návštěv