Plán činnosti pro rok 2020

 

1. Uspořádat dětský karneval a maškarní ples 

2. Hasičský zájezd -X

3. Stavění a kácení máje -X

4.Hasičská zábava

5. Účast družstva mužů na všech soutěžích  GP

6. Účast družstev dětí na vybraných soutěží

7. Zajištění akce „Pohádkový les“ -X

8. Provoz letního výčepu

9. Pořádání soutěže GP

10.Zajištění pořádaní tanečních zábav

11.Uspořádání  Gulášfestu

11.Rozsvícení vánočního stromu

12.Odpracovat potřebné množství  hodin na kulturních a společenských akcích a na údržbě techniky a úpravách areálu

*činnost označen písmenem "X" nebyla uspořádána z důvodu COVID-19
 

 

 

Počet návštěv