Plán činnosti pro rok 2019

1. Uspořádat dětský karneval a maškarní ples

2. Hasičský zájezd

3. Stavění a kácení máje

4. Uspořádat okrskovou soutěž

5. Účast družstva mužů na všech soutěžích  GP

6. Účast družstev dětí na vybraných soutěží

7. Zajištění akce „Pohádkový les“

8. Provoz letního výčepu

9. Pořádání soutěže GP

10.Zajištění pořádaní tanečních zábav

11.Uspořádání  Gulášfestu

11.Rozsvícení vánočního stromu

12.Odpracovat potřebné množství  hodin na kulturních a společenských akcích a na údržbě techniky a úpravách areálu
 

 

 

Počet návštěv