Plán činnosti pro rok 2018

10.2. dětský karneval a Maškarní ples

2.3. Školení II. a III. stupně hasičů

1.5. Tradiční stavění Majky

5.-7.5. Zájezd SDH

12.5. Okrsková soutěž Klečůvka

26.5. GP Klečůvka (pohárová soutěž)

2.6. Kácení Majky (jestli bude co)

9.6.GP Ostrata

16.6. Okresní kolo v PS

23.6. Pohádkový den

25.6. GP Ostrata (pohárová soutěž)

30.6. GP Lužkovice (pohárová soutěž)

1.7. Námětové cvičení (staří páni)

21.7. GP Lípa (pohárová soutěž)

4.8. GP Želechovice-Paseky ( domácí pohárová soutěž)

11.8. GP Želechovice (pohárová soutěž)

28.10. Oslava 100. let založení republiky

10.11. Výroční schůze

30.12. Silvestr

31.12. Silvestr

Další akce: Rozsvicování vánočního stromku, pronájem tělocvičny na florbal, Jarmark aj.

 

Počet návštěv