Plán činnosti pro rok 2017

21.1. Zabíjačka Paseky

18.2. Maškarní ples a dětský karneval

29.4. Pouť Hostýn

1.5. Tradiční stavění Majky

6.5. Hasičský zájezd 

7.5. Pouť Maleniska

13.5. Oksrková soutěž Paseky

27.5. Soutěž GP Klečůvka (pohárová soutěž)

30.5.  Kácení Majky (jestli bude co)

10.6. Soutěž GP Ostrata (pohárová soutěž)

17.6. Okresní soutěž v PS

24.6. GP Lužkovice (pohárová soutěž)

2.7. Námětové cvičení (staří páni)

22.7. GP Lípa (pohárová soutěž)

5.8. GP Želechovice-Paseky ( domácí pohárová soutěž)

12.8. GP Želechovice (pohárová soutěž)

9.9. Memoriál Stanislava Štěpáníka Ludkovice

9.9. Gulášfest

8.12. Výroční schůze Paseky

30.12. Silvestr

31.12. Silvestr

Další akce: Rozsvicování vánočního stromku, Jarmark aj.

 

Počet návštěv